KMO har fra nytår 2020 udvidet med national returordning for brændbare kølemidler

Kølebranchens MiljøOrdning KMO har i samarbejde med Miljøstyrelsen udvidet miljøservice til at omfatte en dansk returordning for brændbare kølemidler, parallelt med KMO’s eksisterende returordning for kølemidler.

HFC kølegasser er klimagasser – de blokerer for solvarmens naturlige afkøling og bidrager dermed til drivhuseffekten og polernes afsmeltning.

Udtjente HFC-klimagasser skal opbevares og bortskaffes på en sikker måde efter brug. Det hjælper KMO dig med!

I bestræbelserne på at mindske klimaeffekten, er der fremstillet nye HFC-kølemidler med lavere drivhuseffekt. HFO’erne (R1234), R32 og blandinger af dem er foreløbigt de mest kendte. Desværre er disse nye midler brændbare i forskellig grad.

De brændbare og ”almindelige” HFC-kølemidler må ikke blandes sammen ved returnering. Derfor har KMO oprettet en parallelordning for brændbare HFC-kølemidler som et supplement til den almindelige returordning.

De to ordninger fungerer ens og sideløbende. Når du køber kølemiddel hos en godkendt grossist med returordning, betaler du bl.a. en beskeden pant for lån/leje af flasker og adgang til returordningerne. Panten refunderes ved aflevering af både ikke brændbart hhv. brændbart HFC-kølemiddel ved returnering. Din KMO-godkendte grossist, der tilbyder returordning for brændbare HFC-kølemidler garanterer dig korrekt og miljørigtig bortskaffelse af det udtjente kølemiddel, så det ikke fremover belaster kloden.

KMO sørger også for, at du og din auto- eller kølevirksomhed kan få EU-miljøgodkendelser, så I må arbejde med HFC-kølemidler. Gennem samarbejde og aftaler med auto- og kølebranchens mest professionelle leverandører sørger KMO også for, at du køber miljørigtigt og sikkert, når du køber kølemidler fra KMO-godkendte kølemiddel-leverandører.

På KMO’s hjemmeside www.kmo.dk -> Alt-Autobranchen/Alt-Kølebranchen -> Kølemidler finder du listen over sikre og KMO-godkendte kølemiddel-leverandører. For kølebranchen finder du også her kølemiddelleverandører, hvor du ud over dette kan benytte KMO’s returordninger.

Seneste nyheder

Kategorier

Tags

Del denne side

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print