Genveje (Kræver en konto i det nye KMO system)

KMO udsteder på vegne af Miljøstyrelsen
HFC-gas- og SF6-gas-autorisationer samt AC EU-beviser til firmaer og personer i autobranchen.
Alt arbejde med HFC-kølemidler uden autorisation er forbudt i EU!
Alle personer og virksomheder i EU, der arbejder med køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, skal have gyldig F-gas autorisation.