Returordning

Returordningens formål

KMOs returordning er til for, at sikre at alle, som anvender F-gasser, altid har adgang til rene returflasker at aftappe f-gas kølemiddel til, og at der er nogen til at tage imod kølemidlet efter det er brugt. Returordningen sørger dermed for, at du kan komme af med brugt f-gas kølemiddel på en måde, der er sikker for klimaet.

Returordningen er blevet designet og udført gennem et tæt samarbejde med de danske grossister af kølemidler, for at opnå de krav for ansvarlig og miljøbevidst behandling af F-gasser stillet af den europæiske F-gas forordning.

Adgang til ordningen

Typisk er det krævet at man er kunde ved grossisten for at få adgang til returordningen, og detaljerne for lejeaftalen kan variere mellem grossister. I ordningen kan du altid bytte din returnerede flaske til en ny og rengjort returflaske hurtigt og nemt mange steder i Danmark, du får også en pant retur pr. kilo kølemiddel du leverer retur. Du skal blot sørge for at flasker bliver returneret når de skal til periodisk kontrol. Det står på flasken hvornår den skal til kontrol.

Returflaskerne benyttes ved tomsugning af køle/varmepumpeanlæg, til genvinding af F-gas eller returnering af f-gas kølemiddel til rensning, regenerering eller destruktion. KMO-godkendte virksomheder kan leje returflasker ved grossister som er godkendt til at tage kølemiddel retur. 

Vigtig information ved brug af returflasker:

  • Flasker skal altid være tydeligt markeret med det kølemiddel de indeholder.
  • Brandbare f-gas kølemidler må kun aftappes til flasker, som af grossisten er beregnet til brandbare f-gas kølemidler og er tydeligt markeret således.
  • Der må aldrig blandes brandbare og ikke brandbare kølemidler i en returflaske og returflaskerne må ikke benyttes til brandbare kølemidler der ikke er f-gas.
  • Returflaskerne må ikke benyttes til opsamling og returnering af olie.
  • Flaskerne er tiltænkt returnering af F-gas kølemiddel, derfor må de ikke bruges til opbevaring af kølemiddel.

Pant for returneret kølemiddel

Når der returneres kølemiddel udbetales en pant på 10 kr per kg brugbart kølemiddel, dvs. at køremidlet kan renses og oparbejdes til kølemiddel, der er så godt som nyt. Der udbetales en pant på 5 kr per kg hvis kølemidlet skal sendes til destruktion. Fx hvis det indeholder syrerester. For at være sikker på at du kan få den fulde pant, så undgå at blande kølemidler i returflasken, og hvis der blandes, angiv tydeligt på flasken, hvilke kølemidler og i hvor store mængder.

Mere information

For praktisk information omkring hvordan lejeaftalen af returflasker fungerer ved de individuelle grossister, kan du kontakte dem direkte. Du kan finde en liste af de KMO godkendte grossister, som er godkendt til returtagning af brandbare og/eller ikke brandbare kølemidler, på KMOs hjemmeside, her: https://kmo.dk/dk/godkendte-grossister