SF6

Hvad er SF6?

SF6, svovlhexafluorid, er en isolerings gas brugt i stærkstrømsanlæg og en meget stærk drivhusgas med en GWP på 23.500. SF6 er en F-gas, men undtagelsesvist er den ikke forbudt af F-gas forordningen, grundet dens tekniske anvendelse. F-Gas forordningen stiller dog krav om at man skal være autoriseret før man må arbejde med SF6, for at sikre at det ikke bliver ført ud i naturen.

SF6 autorisation

Man kan ansøge ved KMO om en SF6 autorisation, hvis man har bestået et specialiseret kursus efter kravene beskrevet i EU forordning 2015/2066. Dette kursus er typisk et praktisk fokuseret kursus på 2 dage. Kurset er tilegnet dem som allerede arbejder med stærkstrøm i hverdagen.

SF6 autorisationen har en gyldighedsperiode på 20 år.