Journalføring

F-gas forordningen stiler krav til journalføring omkring aftapning og påfyldning af F-gas kølemiddel.

Er det et krav at indberette aftapning og påfyldning til KMO?

Umiddelbart er det ikke længere et krav at indberette aftapning og påfyldning direkte til KMO, men det skal stadig journalføres. Den individuelle virksomhed har ansvar for at holde journal over det arbejde der er lavet på anlæg som indeholder F-gasser. Den information skal også være tilgængelig ved hvert anlæg i en tilsynsbog eller lignende.

Hvilke informationer skal journalføres?

  • Mængde og type af kølemiddel allerede på anlægget
  • Mængden af tilført kølemiddel, samt om det er nyt eller genvundet
  • Identitet af virksomhed som har udført arbejdet, inkl. godkendelsesnummer
  • Dato og resultat efter service/eftersyn
  • Ved nedlukning skal der angives hvad der skal ske med det aftappede kølemiddel. (destruktion,
    regenerering, genanvendelse eller genvinding).