KMO har fra nytår 2020 udvidet med national returordning for brændbare kølemidler

Kølebranchens MiljøOrdning KMO har i samarbejde med Miljøstyrelsen udvidet miljøservice til at omfatte en dansk returordning for brændbare kølemidler, parallelt med KMO’s eksisterende returordning for kølemidler. HFC kølegasser er klimagasser – de blokerer for solvarmens naturlige afkøling og bidrager dermed til drivhuseffekten og polernes afsmeltning. Udtjente HFC-klimagasser skal opbevares og bortskaffes på en sikker måde […]