Nyt KMO system er online!

KMO’s IT system har været offline i en lang periode pga. hacking, men vi har nu sat et helt nyt, sikret system, online, hvor både personer og virksomheder skal søge om nye godkendelser. For at få en gyldig KMO-godkendelse fremover, skal du derfor benytte links på https://kmo.dk eller gå direkte ind på adressen https://mit.kmo.dk/ – og oprette en […]

KMO har fra nytår 2020 udvidet med national returordning for brændbare kølemidler

Kølebranchens MiljøOrdning KMO har i samarbejde med Miljøstyrelsen udvidet miljøservice til at omfatte en dansk returordning for brændbare kølemidler, parallelt med KMO’s eksisterende returordning for kølemidler. HFC kølegasser er klimagasser – de blokerer for solvarmens naturlige afkøling og bidrager dermed til drivhuseffekten og polernes afsmeltning. Udtjente HFC-klimagasser skal opbevares og bortskaffes på en sikker måde […]