Ifølge affaldsloven hjælper kommunerne med at bortskaffe køleskabe og andet husholdningsaffald for private.
Tilsvarende affald fra virksomheder skal bortskaffes af virksomhederne selv. KMO’s sekretariat kan hjælpe med at anvise mulige affaldsmodtagere.

Når det drejer sig om mindre mængder af affald, anbefaler vi, at man kontakter et af de lokale firmaer, som beskæftiger sig med køleanlæg af de