Authorities, Laws and Rules

Tro og Love

Tro og Love erklæring

Vedtægter og Regelsæt for KMO

Vedtægter for KMO

Retningslinier for KMO​

EU-lovgivning

EU-forordning nr. 2037/2000

EU-forordning nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer der nedbryder ozonlaget, er per 1. januar 2010 erstattet af EU-forordning 1005/2009 af 16. september 2009.

EU-forordning nr. 517/2014

EU-forordning nr. 517/2014 af 16. april 2014 om visse fluorholdige drivhusgasser. Den erstatter nr. 842/2006 per 1. januar 2015

EU-direktiv Nr. 2006/40/EF

EU-direktiv Nr. 2006/40/EF om aircondition i køretøjer

EU-forordning nr. 307/2008

EU-forordning nr. 307/2008 af 2. april 2008 om uddannelsesbeviser i autobranchen.

General information

Share this page

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

New KMO system is online!

Det er vigtigt at alle personer og virksomheder opretter en konto samt ansøger om godkendelse i det nye KMO system.

Dette gælder også personer og virksomheder der allerede har haft en konto og godkendelse i det gamle system.

Spørgsmål eller udfordringer i forbindelse med det nye KMO system, bedes rettes til KMO servicepartner: SMB Solutions ApS på mailadressen [email protected] eller på telefonnummer 71 999 886